2331067022 Κεντρικής 6, Βέροια kechagiasscrt@outlook.com
hero image

 

 

 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ SECURITY SYSTEMS & SERVICES
Συστήματα & Υπηρεσίες Ασφαλείας | Βέροια Ημαθία
 

Στην επιχείρηση ΚΕΧΑΓΙΑΣ SECURITY SYSTEMS & SERVICES δραστηριοποιούμαστε ενεργά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με γνώση και αξιοπιστία.

Το προσωπικο μας αποτελείται από έμπειρους φύλακες, κατόχους της ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που προβλέπει ο νόμος, επιλεγμένοι μέσα από αυστηρά κριτήρια ικανοτήτων και προσόντων.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων  φροντίζοντας για την πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου.

Η εταιρεία μας έχει δικό της 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων και συναγερμών εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία στις υπηρεσίες μας.

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.